Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) felnőttképzési tevékenységével kapcsolatban kezeli a képzésben résztvevők személyes adatait, a 2013. évi LXXVII. tv. 21.§ alapján és tartalommal.
Csak olyan személyes adatot kezel, amelyet a törvény előír.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt személyes adatokat.
Az adatkezelő címe: KIT Kft. 1106 Budapest, Fehér út 1. B. épület V. emelet
Az adatkezelő elérhetősége: Tel.: 30/960-2485
E-mail: kit@kit.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés b). pont törvény alapján kötelező adatkezelés.

Az érintettek köre: képzésre jelentkezők, előjelentkezők, képzésben résztvevők.

A kezelt adatok köre: 2013. évi LXXXVII. tv. 21.§ a szerint: név, születési név, születési idő és hely, állandó lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány szám, TAJ szám.

Az adatgyűjtés célja: törvényi előírás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A KIT Kft. felnőttképzési munkatársai, a felnőttképzési tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóság

Az adatkezelés időtartama: 5 év, EU vagy állami forrásból támogatott képzés esetén a támogató által előírt időtartam.

A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, a jelentkezéstől való elállás esetén adatainak törlését. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a kérelmező nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár
(www.njt.hu)