Előzetes tudásszintfelmérés

Előzetes tudásszintfelmérés
Felmérjük a választott képzéssel kapcsolatos korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait.