Geomatech 2014-2015

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.12/1-2013-0001 Programja keretében megvalósult GEOMATECH megnevezésű oktatásfejlesztési projekt – ingyenes, akkreditált pedagógus továbbképzések – célja, hogy az általános és középiskolákban tanító pedagógusokat megismertesse a projekt keretében létrehozott digitális tananyagegységekkel és a GEOMATECH keretrendszerben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőségekkel.
További információk:
www.geomatech.hu/tanaroknak

Az akkreditált pedagógus továbbképzések megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás egyik nyertese a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Cégünk vállalta legalább 800 iskolából érkező 2400 pedagógus továbbképzésének teljeskörű lebonyolítását.
Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük, vállalásunkat teljesítettük és ezzel hozzájárultunk a projekt által kitűzött célok eléréséhez. Az ország több mint 60 településén szervezett tanfolyamainkon 235 csoportban 2478 tanár vett részt GEOMATECH oktatáson. A visszajelzések alapján a résztvevők hasznosnak találták a képzésen elsajátított ismeretanyagot, sok felhasználási ötletet kaptak és adtak ebben a kifejezetten interaktív folyamatban.
Bízunk benne, hogy valamennyi résztvevő sok hasznos ismerettel a hátizsákjában tért haza, melyeket eredményesen tud alkalmazni mindennapi munkája során.

Elégedettségmérés - értékelés összesítés

Megvalósult képzéstípusok:

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás: Általános iskola alsó tagozatán matematikát és természettudományt oktató pedagógusok számára
GEOMATECH @ Élményszerű matematika: Általános iskola felső tagozatán matematikát oktató pedagógusok számára
GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány: Általános iskola felső tagozatán természettudományokat (fizika, kémia, biológia) oktató pedagógusok számára
GEOMATECH @ Látható matematika: Középiskolában matematikát oktató pedagógusok számára
GEOMATECH @ Látható természettudomány: Középiskolában természettudományokat (fizika, kémia, biológia) oktató pedagógusok
GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban: Szocializáltságukban, tudásukban vagy kifejezőkészségükben eltérő, heterogén összetételű tanulócsoportokban oktató pedagógusok.

FIGYELEM!

Képzéseink 2015. szeptember 25-én befejeződtek.

Az alábbiakban képzésenként letölthetők a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítések. (Felhívjuk a figyelmét, hogy az összesítőkben azoknak a hónapoknak a nevét nem tüntettük fel, amelyekben nem volt tanfolyam.)