GYIK
MILYEN KEDVEZMÉNYEKET LEHET IGÉNYBE VENNI?

 Az aktuális kedvezményeket az Egyéni érdeklődőknek / Kedvezmények menüpont alatt találja meg.

HOGYAN ÉS MIKOR KELL BEFIZETNI A TANFOLYAMI DÍJAT?

Amennyiben az egy összegben történő fizetést választja, akkor a képzési díjat és a tankönyvek árát a képzés indulásáig kell befizetnie. A vizsga díját a felnőttképzési szerződésben meghatározott időpontig kell kiegyenlítenie.
Több részletben történő fizetés esetén a tanfolyami díj első részletét, valamint a tankönyvek díját a képzés indulásáig kell befizetni. A fennmaradó képzési díj részösszegeit, a vizsgadíjat és azok befizetési határidejét a felnőttképzési szerződés tartalmazza.

VAN-E LEHETŐSÉG RÉSZLETFIZETÉSRE?

Igen. Kamatmentes részletfizetési lehetőség a három hónapnál hosszabb képzéseknél vehető igénybe. Ezzel kapcsolatos további információkért forduljon a tanfolyam szervezőjéhez.

MI TÖRTÉNIK, HA VALAMI MIATT ABBA KELL HAGYNOM A TANFOLYAMOT?

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzés ideje alatt

  • hiányzása az elméleti és/ vagy gyakorlati óra esetében eléri vagy meghaladja a megengedett óraszámot, továbbá:
  • tantárgyi / modulzáró vizsga kötelezettségének nem tesz eleget;
  • magatartása a képzés rendjét zavarja;
  • amennyiben a Résztvevőt a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettség terheli és ennek határidőben, illetve fel­szólítás ellenére sem tesz eleget,

a KIT egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja a szerződést ebben az esetben a Résztvevő díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Amennyiben a felnőttképzési szerződés megszüntetése a Résztvevőnek felróható okból történik ennek jogkövetkezményei a Résztvevőt terheik, az időarányosan igénybe vett szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni.

Amennyiben a Résztvevő a szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni úgy a már igénybe vett szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni.

ELFOGADJÁK KÜLFÖLDÖN AZ ÖNÖKNÉL MEGSZERZETT BIZONYÍTVÁNYT?

Az OKJ-s képzések esetén megszerzett bizonyítvány államilag elismert. Emellett Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltásával az EU-ban is elfogadott bizonyítvánnyal fog rendelkezni.

MILYEN TANKÖNYVEKBŐL TANULUNK?

Képzéseinken többségében saját fejlesztésű és kiadású könyveket adunk.

MILYEN IDŐPONTOKBAN VANNAK AZ ÓRÁK?

Tanfolyamonként és helyszínenként eltérő időpontban vannak az órák. Az oktatási napokat és a kezdési időpontokat az egyes képzésekről szóló tájékoztatók tartalmazzák, illetve az oktatásszervező kollégáink szolgálnak további információkkal.

HOL TARTJÁK A FOGLALKOZÁSOKAT?

A tanfolyamok helyszíne eltérő, az elméleti képzési alkalmakat tantermi környezetben szervezzük, az irányított gyakorlat tanműhelyben vagy munkahelyi környezetben zajlik.

HA EGY TANFOLYAMHOZ GYAKORLAT TARTOZIK, BIZTOSÍTJÁK A GYAKORLATI HELYET?

Irányított gyakorlat keretében biztosítjuk a gyakorlati képzés helyszínét. Kihelyezett gyakorlat esetén, amennyiben nem tud saját maga gondoskodni gyakorlati helyről, segítünk a keresésben.

MILYEN DOKUMENTUMOKRA VAN SZÜKSÉGEM A TANFOLYAM ELVÉGZÉSÉHEZ?

A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumra, illetve a tanfolyam megkezdéséhez szükséges egyéb feltételeket (nyelvvizsga, szakmai előképzettség, egészségügyi alkalmasság stb.) – ha vannak ilyenek – igazoló dokumentumokra.

A feltételekről tájékozódjon az oktatásszervezőnél.

A DOKUMENTUMOKAT MIKOR KELL BENYÚJTANI?

A jelentkezéssel egyidejűleg, de legkésőbb az első oktatási napon.

LEHET-E FELMENTÉST KÉRNI AZ ÓRALÁTOGATÁS VAGY A VIZSGAKÖTELEZETTSÉG ALÓL?

Korábban megszerzett tudás beszámítására lehetőség van, ehhez egyéni kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a felmentési kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azokat alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell. A szakképesítő vizsga alóli részleges vagy teljes felmentést a hatályos jogszabályok értelmében a vizsgabizottság adhat.

KÖTELEZŐ-E RÉSZT VENNI A TANÓRÁKON?

Az órákon való részvételt a felnőttképzési szerződés szabályozza. A hiányzás mértéke az összes óraszám10-20%-a lehet.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM TUDOK ELMENNI VIZSGÁZNI?

A pótlóvizsga, valamint a javítóvizsga egy következő vizsgaidőszakban megismételhető akár a KIT által szervezett újabb vizsgán, akár más képző által szervezett vizsgán.
A távolmaradás okát minden esetben igazolni kell. Ha elfogadható ok nélkül nem jelenik meg a vizsgán vagy a vizsgát megszakítja, javító vizsgát kell tennie, így addigi sikeres vizsgarészei elvesznek. Ha igazolható okból nem jelent meg vagy a vizsgáját nem tudta befejezni, pótlóvizsgát tehet, ekkor az addig sikeres vizsgarészeket nem kell ismételni. Mindkét esetben a megállapított vizsgadíjat újra be kell fizetnie. Amennyiben időben jelzi távolmaradását a vizsgáról, a későbbi vizsgába beszámítjuk a befizetett vizsgadíját.

MIKOR KAPOM MEG A BIZONYÍTVÁNYOMAT?

A képzés eredményes befejezéséről szóló igazolást a tanfolyam utolsó tanóráján kapja meg, a szakképesítő bizonyítványt – sikeres vizsga esetén – általában a szakképesítő vizsga utolsó napján.

MI A TEENDŐM, HA ELVESZTETTEM A BIZONYÍTVÁNYOMAT?

Amennyiben elveszíti bizonyítványát, igényelhet bizonyítvány másodlatot. Az igényléshez szükséges egy nyomtatvány kitöltése, amelyhez 2 000 Ft-os okmánybélyeget kell csatolni. Az eljárási díj az okmánybélyegen felül 4 000 Ft, melyet a bizonyítvány másodlat kézhezvételekor kell utánvéttel megfizetni. Az ügyintézési határidő 30 nap. A „Kérelem” nyomtatvány a btakacs@kit.hu e-mail címen kérhető.

A kit.hu weboldal sütiket (cookie) használ. A honlap további böngészésével hozzájárul a használatukhoz. További információ!
Rendben