Könyvkiadó

Kiadónk a szakmai kompetenciák szem előtt tartásával, valamint az európai uniós követelményeknek megfelelően fejleszti ki szakkönyveit, nyelvkönyveit, kiemelten a kereskedelem, a vendéglátás és az idegenforgalom területén.

Tankönyveink és szakkönyveink a modulrendszerű képzés előírásainak és az SZVK követelményeinek figyelembe vételével kerülnek kidolgozásra. A gyakorlatorientált és korszerű tudásanyagot tartalmazó könyveink hozzájárulnak a magas színvonalú szakmai képzéshez és a szakmai vizsgára való eredményes felkészüléshez.

Az elmúlt 40 évben közel 600 különböző kiadványt jelentettünk megközelítőleg 3 millió példányban. Kiadói tevékenységünket fémjelzi, hogy főiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, egyéb oktatási intézmények és könyvtárak is használják könyveinket.

Kiadványaink elérhetőek az interneten és személyesen.