Óvodai dajka
OKJ 32 140 01, Budapest

Dajkának lenni hivatás, a legnemesebb értelemben, ami egyben biztos jövőt is jelent!

Gyerekekkel foglalkozni önmagában is öröm, de sok felelősséggel is jár, mivel már az óvodákban megkezdődik a gyerekek programszerű nevelése és oktatása. A képzett dajkák sok támogatást képesek adni az óvodapedagógusnak a gyerekekkel való csoportos és egyéni foglalkozásban, valamint a barátságos, fejlesztő légkör kialakításában. A szakma jövőjét erősíti, hogy jelentős mértékben növelik a bölcsődei és óvodai férőhelyek számát, így egyre több lehetőség adódik a dajkák számára.
Ha szeret kisgyermekekkel foglalkozni, válassza Ön is a dajka hivatást! Kevés olyan szakma van, amely nagyobb hatást gyakorolhatna a jövőnkre, mint a kisgyerekekkel foglalkozó óvodapedagógusoké, dajkáké. Rajtuk múlik, hogy – a szülőkkel együttműködve – mennyire sikerül felszínre hozni, majd készséggé fejleszteni a gyermekeink adottságait.

Fektessen be a jövőjébe, és jelentkezzen a nagy tapasztalatú KIT-hez, dajkatanfolyamra!

Tanfolyam

Óvodai dajka
(Budapest)

Tervezett kezdés: 2020.10.05.

Elméleti oktatás helyszíne: KIT Tudásközpont Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 1./B.

 • Jelentkezési határidő: 2020.10.05.
 • Képzés óraszáma: 400 óra
 • Tanfolyam időtartama: 4 hónap
 • Tervezett időbeosztás: hétfő, szerda, péntek 16:30-tól

Nyakas Jánosné
+36 20 232 8473
jnyakas@kit.hu

Óvodai dajka
(Budapest)

Tervezett kezdés: 2020.11.28.

Elméleti oktatás helyszíne: KIT Tudásközpont Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 1./B.

 • Jelentkezési határidő: 2020.11.28.
 • Képzés óraszáma: 400 óra
 • Tanfolyam időtartama: 4 hónap
 • Tervezett időbeosztás: hétfő, szerda, péntek 16:30-tól

Nyakas Jánosné
+36 20 232 8473
jnyakas@kit.hu

Miért érdemes Önnek a KIT tanfolyamát választania?

A KIT-et választva Ön a jövőjébe fektet be!

Mi a piacképes, biztos tudás elsajátításának lehetőségét biztosítjuk.
Éljen az eséllyel!

 • Képzéseink szervezése és lebonyolítása során kiemelten törekszünk arra, hogy Ön mindig magas színvonalú, naprakész, a mindennapokban jól hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást kapjon!
 • Csapatunk fő feladata a hozzánk jelentkezők folyamatos támogatása, hogy képesek legyenek a céljaik megvalósítására, azaz a tanulás valóban sikeres befektetés legyen számukra.
 • Így, ha hozzánk jelentkezik, Ön nem csak egy hallgató lesz a sok közül, hanem mindig az egyetlen, akit pontosan akkor és úgy segíthetünk, amikor és ahogy arra szüksége van!
 • Az eredményes tanulást és a vizsgára felkészülést a KIT könyvkiadója által fejlesztett tankönyvekkel és szakkönyvekkel segítjük.
 • KIT vizsgaközpont is, ezért Ön ismert környezetben vizsgázhat.

Szakmánk a felnőttképzés!
Cégünk több mint 45 éves, hatalmas képzési tapasztalattal rendelkezik!

Jelentkezzen hozzánk, hogy olyan elismert képzettséget kapjon, amellyel nem csak itthon, hanem az Európai Unión belül is könnyen el tud helyezkedni.

Jelentkezzen a KIT-hez, válassza a minőségi képzést!

A szakképesítéssel betölthető munkakör

 • Óvodai dajka

A tanfolyamon megszerzett fő kompetenciák

 • 3-6-7 éves gyermekek nevelését ellátó intézményben (óvoda, gyermekotthon) az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatát.
 • Eredményesen látja el legfontosabb feladatát, a gyermekek gondozását, ellátását: az öltözködés tanításától és segítésétől a kézmosásig, a közlekedési szabályok megtanításától a játékeszközök készítéséig.
 • Tisztán tartja a gyermekek környezetét.
 • Hatékonyan segít a gyermekek étkeztetésében.

Képzés díja

 • A képzési díj: 96 000 Ft
 • A várható vizsgadíj: 40 000 Ft

Hatósági engedélyszám: E-000101/2014/A055
Tanfolyami modulok:

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének és tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • a beteg gyermek ápolására
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • általános ismeretek speciális helyzetben való alkalmazására
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • differenciált bánásmódra
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
 • betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
 • alapfokú iskolai végzettség

Amennyiben az egy összegben történő fizetést választja, akkor a képzési díjat és a tankönyvek árát a képzés indulásáig kell befizetnie. A vizsga díját a felnőttképzési szerződésben meghatározott időpontig, a vizsga előtt kell kiegyenlítenie.Több részletben történő fizetés esetén a tanfolyami díj első részletét, valamint az esetleges tankönyvek díját a képzés indulásáig kell befizetni. A fennmaradó képzési díj részösszegeit, a vizsgadíjat és azok befizetési határidejét a felnőttképzési szerződés tartalmazza

Amennyiben a szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni, úgy a már igénybe vett szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni. A megszűnés időpontjáig letett sikeres modulzáró vizsgákról igazolást állítunk ki.

A jelentkezéssel egyidejűleg, de legkésőbb az első oktatási napon.

Korábban megszerzett tudás beszámítására lehetőség van. Ehhez egyéni kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a felmentési kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azokat alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell. A szakképesítő vizsga alóli részleges vagy teljes felmentést a hatályos jogszabályok értelmében a vizsgabizottság adhat.

A pótlóvizsga, valamint a javítóvizsga egy következő vizsgaidőszakban megismételhető akár a KIT által szervezett újabb vizsgán, akár más képző által szervezett vizsgán. A távolmaradás okát minden esetben igazolni kell. Ha elfogadható ok nélkül nem jelenik meg a vizsgán vagy a vizsgát megszakítja, javító vizsgát kell tennie, így addigi sikeres vizsgarészei elvesznek.

Ha igazolható okból nem jelent meg vagy a vizsgáját nem tudta befejezni, pótlóvizsgát tehet, ekkor az addig sikeres vizsgarészeket nem kell ismételni. Mindkét esetben a megállapított vizsgadíjat újra be kell fizetnie. Amennyiben időben jelzi távolmaradását a vizsgáról, a későbbi vizsgába beszámítjuk a befizetett vizsgadíját

A képzés eredményes befejezéséről szóló igazolást a tanfolyam utolsó tanóráján kapja meg, a szakképesítő bizonyítványt – sikeres vizsga esetén – általában a szakképesítő vizsga utolsó napján.

Amennyiben elveszíti bizonyítványát, igényelhet bizonyítvány másodlatot. Az igényléshez szükséges egy nyomtatvány kitöltése, amelyhez 2 000 Ft-os okmánybélyeget kell csatolni. Az eljárási díj az okmánybélyegen felül 6 350 Ft (5 000 Ft + ÁFA), melyet a bizonyítvány másodlat kézhezvételekor kell utánvéttel megfizetni. Az ügyintézési határidő 30 nap.
Az igényléshez szükséges nyomtatvány a pdeberling@kit.hu email-címen kérhető.