Raktáros
OKJ 31 341 04, Budapest

Gondolt már arra, hogy a raktáros szakmával a gazdaság szinte bármely területén, iparágtól függetlenül elhelyezkedhet?

A logisztikai folyamatokat értő és átlátó, annak hatékony működtetésére képes raktárosokra mindig szükségük lesz a cégeknek és intézményeknek. Nem tévedhet a döntésével, ha kedve van ehhez a precizitást igénylő szakmához!

Fektessen be a jövőjébe, válassza a KIT színvonalas raktárosképzését, hogy minőségi tudással találjon jó munkahelyet!

Induló tanfolyamaink

Raktáros
Budapest, 2019. december

Tervezett kezdés: 2019. 12.07.

Elméleti oktatás helyszíne: KIT Kft., 1106 Budapest, Fehér út 1./B.

 • Jelentkezési határidő: 2019. 12.07
 • Képzés óraszáma: 280 óra
 • Tanfolyam időtartama: 3 hónap
 • Tervezett időbeosztás: kedd és csütörtök 16:30-20:30

Nyakas Jánosné
+36 20 232 8473
jnyakas@kit.hu

 

Raktáros
Budapest, 2020. április

Tervezett kezdés: 2020.04.14

Elméleti oktatás helyszíne: KIT Kft., 1106 Budapest, Fehér út 1./B.

 • Jelentkezési határidő: 2020.04.14.
 • Képzés óraszáma: 280 óra
 • Tanfolyam időtartama: 3 hónap
 • Tervezett időbeosztás: kedd és csütörtök 16:30-20:30

Nyakas Jánosné
+36 20 232 8473
jnyakas@kit.hu

 

Miért érdemes Önnek a KIT tanfolyamát választania?

A KIT-et választva Ön a jövőjébe fektet be!

Mi a piacképes, biztos tudás elsajátításának lehetőségét biztosítjuk.
Éljen az eséllyel!

 • Képzéseink szervezése és lebonyolítása során kiemelten törekszünk arra, hogy Ön mindig magas színvonalú, naprakész, a mindennapokban jól hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást kapjon!
 • Csapatunk fő feladata a hozzánk jelentkezők folyamatos támogatása, hogy képesek legyenek a céljaik megvalósítására, azaz a tanulás valóban sikeres befektetés legyen számukra.
 • Így, ha hozzánk jelentkezik, Ön nem csak egy hallgató lesz a sok közül, hanem mindig az egyetlen, akit pontosan akkor és úgy segíthetünk, amikor és ahogy arra szüksége van!
 • Az eredményes tanulást és a vizsgára felkészülést a KIT könyvkiadója által fejlesztett tankönyvekkel és szakkönyvekkel segítjük.
 • KIT vizsgaközpont is, ezért Ön ismert környezetben vizsgázhat.

Szakmánk a felnőttképzés!
Cégünk több mint 45 éves, hatalmas képzési tapasztalattal rendelkezik!

Jelentkezzen hozzánk, hogy olyan elismert képzettséget kapjon, amellyel nem csak itthon, hanem az Európai Unión belül is könnyen el tud helyezkedni.

Jelentkezzen a KIT-hez, válassza a minőségi képzést!

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Anyagátvevő, nyilvántartó
 • Áruátvevő, Árufogadó
 • Eszköznyilvántartó
 • Fogyóeszköz nyilvántartó
 • Cikkszám-gazda (alkatrész nyilvántartó)
 • Raktári adminisztrátor
 • Tárgyieszköz-nyilvántartó

A tanfolyamon megszerzett fő kompetenciák

 • A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzése
 • Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése
 • A raktárirányítás eszközeinek kezelése
 • Az áru összeállítás és kiszállítás előkészítése és elvégzése

Képzési díj

 • A képzési díj: 40 000 Ft
 • A várható vizsgadíj: 44 000 Ft

Hatósági engedélyszám: E-000101/2014/A007
Tanfolyami modulok

 • 10036-16 A raktáros feladatai
 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció

 

 • alapfokú iskolai végzettség ,
 • egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés

A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia:

A Raktáros végzettséggel rendelkező képes:

 • A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére
 • Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni
 • Kezelni a raktározás dokumentumait
 • Ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát
 • Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
 • Kezelni a raktárirányítás eszközeit
 • Előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást
 • Előkészíteni az árukiszállítást
 • Alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait

Amennyiben az egy összegben történő fizetést választja, akkor a képzési díjat és a tankönyvek árát a képzés indulásáig kell befizetnie. A vizsga díját a felnőttképzési szerződésben meghatározott időpontig, a vizsga előtt kell kiegyenlítenie.Több részletben történő fizetés esetén a tanfolyami díj első részletét, valamint az esetleges tankönyvek díját a képzés indulásáig kell befizetni. A fennmaradó képzési díj részösszegeit, a vizsgadíjat és azok befizetési határidejét a felnőttképzési szerződés tartalmazza

Amennyiben a szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni, úgy a már igénybe vett szolgáltatás ellenértékét köteles megfizetni. A megszűnés időpontjáig letett sikeres modulzáró vizsgákról igazolást állítunk ki.

A jelentkezéssel egyidejűleg, de legkésőbb az első oktatási napon.

Korábban megszerzett tudás beszámítására lehetőség van. Ehhez egyéni kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a felmentési kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azokat alátámasztó dokumentumokat is mellékelni kell. A szakképesítő vizsga alóli részleges vagy teljes felmentést a hatályos jogszabályok értelmében a vizsgabizottság adhat.

A pótlóvizsga, valamint a javítóvizsga egy következő vizsgaidőszakban megismételhető akár a KIT által szervezett újabb vizsgán, akár más képző által szervezett vizsgán. A távolmaradás okát minden esetben igazolni kell. Ha elfogadható ok nélkül nem jelenik meg a vizsgán vagy a vizsgát megszakítja, javító vizsgát kell tennie, így addigi sikeres vizsgarészei elvesznek.

Ha igazolható okból nem jelent meg vagy a vizsgáját nem tudta befejezni, pótlóvizsgát tehet, ekkor az addig sikeres vizsgarészeket nem kell ismételni. Mindkét esetben a megállapított vizsgadíjat újra be kell fizetnie. Amennyiben időben jelzi távolmaradását a vizsgáról, a későbbi vizsgába beszámítjuk a befizetett vizsgadíját

A képzés eredményes befejezéséről szóló igazolást a tanfolyam utolsó tanóráján kapja meg, a szakképesítő bizonyítványt – sikeres vizsga esetén – általában a szakképesítő vizsga utolsó napján.

Amennyiben elveszíti bizonyítványát, igényelhet bizonyítvány másodlatot. Az igényléshez szükséges egy nyomtatvány kitöltése, amelyhez 2 000 Ft-os okmánybélyeget kell csatolni. Az eljárási díj az okmánybélyegen felül 4 000 Ft, melyet a bizonyítvány másodlat kézhezvételekor kell utánvéttel megfizetni. Az ügyintézési határidő 30 nap.
A „Kérelem” nyomtatvány innen letölthető vagy a pdeberling@kit.hu email-címen kérhető.